سازمان بازرسی کل کشور
اعلام کرد که نامزدشدن بازنشستگان و بازخریدشدگان، برای انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال به استناد بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (41) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدون اخذ مجوز از هیأت وزیران، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نامزدی و به ‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان (غیرواجد شرایط قانونی) برای انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال، هشدار داد.

سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان رسماً اعلام کرد، «هرنوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در کلیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها، به حکم

ماده (41) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جز با تصویب هیأت وزیران ممنوع است و نظر به تنفیذ اعتبار این قانون در ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تردیدی در تبعیت از آن وجود ندارد».

در این نامه هم‌چنین آمده است: با توجه به بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، هرگونه به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در اجرای قوانین و مقررات (به استثناء مقامات و اعضای هیأت علمی، ایثارگران و...) در دستگاه‌های اجرایی و دارای ردیف (بودجه) یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند ممنوع است.

با توجه به استنادات قانونی فوق‌الذکر، به‌کارگیری افراد بازنشسته و بازخریدشده (غیرواجد شرایط قانونی) و نیز شرکت در انتخابات رییس و هیأت رییسه فدراسیون‌های ورزشی از قبیل نامزدی، منع قانونی دارد و تخلف از قانون محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال به استناد بند 11 قانون لایحه الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 11 خرداد76، جزء نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

سازمان بازرسی کل کشور پیش از این نیز طی مکاتبات متعدد با وزارت ورزش و جوانان، بر رعایت قوانین و مقررات در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال تأکید کرده بود و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات و هشدارها، پیگردهای قانونی را به عمل خواهد آورد.