فدراسون‌های جهانی در مورد عدم رویارویی ایران و اسرائیل در میادین ورزشی استثنا قائل شوند

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: از آنجا که ایران به لحاظ حقوقی می‌تواند اسرائیل را به رسمیت نشناسد، فدراسون‌های جهانی در مورد عدم رویارویی ایران و اسرائیل در میادین ورزشی باید استثنا قائل شوند.

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص به رسمیت نشناختن اسرائیل و راه‌های عدم رویاروی ورزشکاران کشورمان با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس گفت: طبق قوانین بین المللی به رسمیت شناختن کشورها جزء حقوق آنهاست و هر کشوری می تواند کشور دیگر را به لحاظ بین المللی قبول نداشته باشد.

وی در ادامه افزود: فداسیون‌ها قوانین خود را بر اساس حق به رسیمت شناختن کشورها از سوی یکدیگر تدوین نمی کنند و تنها به جنبه ورزش در حیطه کاری خود توجه می کنند لذا هیچ وظیفه ای در رابطه با شناسایی رسمیت کشورها ندارند چراکه شناسایی یک اقدام یک جانبه است و به کشور مورد شناسایی اعتبار می‌دهد.

ایشان خاطرنشان کرد: وزارت ورزش و جوانان باید طی نامه‌ای به عدم به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران را به اطلاع فدراسیون‌های جهانی برسانند تا آنها در خصوص رویارویی ورزشکاران ایران با نمایندگان این رژیم استثناء قائل شوند و حداقل در مراحل مقدماتی از همگروهی ایران و اسرائیل جلوگیری کنند.

استاد حقوق دانشگاه تهران در پایان افزود: عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس در مسابقات بین المللی باید از مراجع ذی صلاح پیگیری شود و ایران از حق طبیعی خود یعنی به رسمیت نشناختن اسرائیل استفاده کند.