به گزارش شبکه ایران به نقل از فدراسیون کاراته، محمدصادق فرجی سرپرست فدراسیون کاراته در حکمی نادر شکری را به عنوان رییس کمیته استیناف این فدراسیون منصوب کرد.

نادر شکری که دارای دکترای حقوق جزا و جرم شناسی است، از سال 1382 تا سال 1384 به عنوان مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تربیت بدنی سابق فعالیت می کرد.

وی در حال حاضر ریاست کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک را بر عهده دارد و از سال 2011 نیز عضو هیات رئیسه انجمن بین المللی حقوق ورزش است.