به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در حکمی از سوی علی کفاشیان، علی رغبتی سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال شد.

در حکم رئیس فدراسیون فوتبال آمده است:

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مستندا به ماده 38 اساسنامه و به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید.

امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته که شامل تدوین مقررات و انطباق آن با مقررات ملی و بین المللی است، شاهد ارتقا بیش از پیش فدراسیون فوتبال باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزونتان را در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارید از خداوند منان مسئلت داریم.