به گزارش اداره کل روابط عمومی ورزش و جوانان،دکتر عباسی در گردهمایی مدیران کل استانها و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: در امور مربوط به ورزش ، توسعه و شتاب بخشیدن به احداث و تکمیل زیرساختهای ورزشی با استفاده از افزایش بودجه ای و ترغیب و بکار گیری بخشهای غیر دولتی ، توسعه و ترویج ورزش همگانی درجهت تقویت روحیه ورزشکاری و ورزش خواهی در جامعه با بکارگیری از همه ظرفیتهای عمومی ، خانواده ها و سایر دستگاهها اجرایی، توجه به ورزش قهرمانی ، حمایت از قهرمانان کشور در غنی سازی پایه های حرفه ای وتخصصی جوانان جهت موفقیت در میادین ورزشی ملی ، آسیایی و جهانی ، توجه و حمایت از ورزش بانوان و تشویق دختران جوان به امر ورزش با رعایت ارزشهای اسلامی ، توسعه علمی و تربیتی ورزش با ایجاد المپیادها ، مراکز استعداد یابی  و همکاری اساتید برجسته و محققان جزو اهم برنامه های وزارت ورزش است.

دکتر عباسی، خلاقیت ، نوآوری در  رشته های ورزشی با تاکید بر ساماندهی و تقویت ورزشهای سنتی و آیینی ایران ، سازماندهی تشکلهای ورزشی مردمی، تقویت و نظارت بر فدراسیونهای ، هیاتهای ورزشی و جلب مشارکت باشگاهها و سایر دست اندرکاران امور ورزشی و تربیتی از جمله قهرمانان ، مربیان ، داوران و پیشکسوتان جهت تعالی و توسعه ورزش کشور ، ترویج روحیه جوانمردی و اخلاق مداری فرهنگی شدن میادین ورزشی کشور ، مراقبت ، اطمینان بخشی و توانمندی قهرمانان و جوانان نخبه و نمونه از طریق ایجاد سامانه اطلاعات جامع ورزش و امور جوانان و پایش وضعیت اقتصادی ، روحی و اجتماعی جوانان را از مهمترین مباحث بخش ورزش برشمرد .

وی همچنین با مهم خواندن توسعه منابع ، حقوقی و امور مجلس و حوزه وزارت اظهار داشت : ساختار طرح جامع گسترش ورزش و نقش آفرینی جوانان و پیگیری تصویب آن در مراحل تقنینی کشور با تعامل و همکاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید باز مهندسی شود .

وی تلاش در جهت طراحی سامانه و ردیفهای بودجه ای موثر و ایجاد سازکار قانونی برای بکارگیری اعتبارات کشور جهت انجام برنامه ها و خدمات ورزشی وامور جوانان را امری مهم برشمرد و مستند سازی اسناد ومدارک اماکن ورزشی کشور و پیگیری موارد حقوقی این اماکن و سایر نهادهای ورزشی کشور را مورد تاکید قرار داد .

وی افزود : ایجاد قالب های فعال و مرتبط بین المللی جهت تعامل جوانان و تشکلهای آنها و حصور حرفه ای قهرمانان ورزشی در مجامع جهانی و بین المللی با تاکید ارتباط ایرانیان علاقمند درخارج از کشور باید قانونمند و بستر مناسب برایش فراهم شود .

دکتر عباسی در پایان به تدوین شاخص های علمی و اجرایی ارزیابی عملکرد و بررسی شکایات و ایجاد سامانه پیگیری و نظارت اشاره کرد و از مدیران کل استانها خواست تا موارد مربوط به  حوزه ورزش و جوانان را بادقت بیشتری مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات خود را دراین خصوص اعلام نمایند .