تهران IranSport.Net - خسرو ابراهیمى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مى گوید اگر دولت اعتقاد دارد که باشگاه ها باید درآمدزایى کنند و مستقل باشند باید حق و حقوق آنها را تمام و کمال بپردازد.وى با بیان این که یکى از راه هاى درآمدزایى باشگاه، فروش حق پخش تلویزیونى بازى هایشان است، اظهار کرد: ما یا معتقدیم که باشگاه ها باید خودکفا شوند و درآمد کسب کنند یا مادام العمر دولتى بمانند و از محل بودجه کشور و پول مردم، بازیکنان گران قیمت بخرند! اگر معتقدیم که باشگاه ها باید درآمدزایى کنند، باید شرایط لازم براى کسب درآمد برایشان فراهم شود.او ادامه داد: در دنیاى امروز، باشگاه ها از طریق حق پخش تلویزیونى پول هاى هنگفتى مى گیرند. اگر باشگاه ها بتوانند از این طریق و پرورش بازیکنان و فروش آنها درآمد کسب کنند. آن وقت مى توانند هر بازیکن را با هر قیمتى که خواستند بخرند. آنها حتى مى توانند بازیکنان مطرح بین المللى را جذب کنند و حق پخش بازى هاى شان را هم به صورت بین المللى بفروشند.ابراهیمى همچنین با گلایه از سیستم اداره باشگاه ها توسط دولت گفت: مشکل باشگاه هاى ما این است که بیشتر باشگاه ها دولتى هستند و با خرید چند بازیکن گران قیمت صداى همه در مى آید. اگر معتقدند که باشگاه ها باید درآمدزایى کنند، باید از سوى دیگر نگاهى انتفاعى به آنها داشته باشند و حق و حقوقشان را تمام و کمال بپردازند. صدا و سیما هم که بودجه زیادى دارد و باید حق باشگاه ها را بدهد. حال مى خواهد این حق به صورت نقدى یا به صورت در اختیار قرار دادن امتیاز تبلیغات تلویزیونى پرداخت شود.مدیر عامل باشگاه ذوب آهن همچنین گفت: ما تا چه زمانى مى خواهیم باشگاههایمان را دولتى اداره کنیم؟ این سیستمى که اکنون در فوتبال ما حاکم است و دولت باید به همه باشگاه ها پول بدهد تا چرخ لیگ ما بچرخد، اصلا درست نیست. اگر مى خواهیم باشگاه ها درآمدزایى کنند باید بستر لازم را برایش فراهم کنم. ضمن این که باید همه را هم به یک چشم نگاه کنیم و رنگ ها در تصمیم گیرى ها موثر نباشند. باید این کار را انجام دهیم تا فوتبال مان را از وضعى که در آن گرفتار است نجات دهیم.