ایران پرتو اخبار اقتصادی ، رییس جمهوری در حاشیه مراسم بدرقه کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی های المپیک 2012 لندن ، با راه اندازی شرکت بیمه مستقل ورزشی برای قهرمانان و پیشکسوتان عرصه ورزش کشور موافقت کرد.

در گذشته هم قرار بر این بود که این شرکت بیمه راه اندازی شود اما به علت افزایش سرمایه اولیه برای تاسیس آن از 40 به 260 میلیارد تومان ، تاسیس آن به تعویق افتاد که رییس جمهوری وعده داد صندوق اعتباری حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی می تواند با سرمایه قبلی ، اقدام به راه اندازی این شرکت کند.

براساس اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ، در نظر گرفتن حداکثر سقف تعهد بیمه ای موجود در کشور ، افزایش 30 درصدی حقوق قهرمانان ورزشی و معافیت از پرداخت حق بیمه درمانی تکمیلی از دیگر تسهیلاتی است که صندوق اعتباری حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی در آینده ای نزدیک ارایه خواهد داد.