خبرگزاری آنا: معاونت پژوهش و فناوری واحد دهاقان همایش منطقه‌ای « نقش مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی» را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری آنا از دهاقان، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان همایش منطقه‌ای « نقش مدیریت شهری در توسعه ورزش همگانی» را با همکاری شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج ورزشکاران استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای مبارکه و خوراسگان در محل سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار کرد.

در این همایش که با حضور دانشجویان، اعضای هیأت علمی، دوستداران رشته تربیت بدنی، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، رؤسای ادارات و مسئولان تربیت بدنی سازمان‌ها برگزار شد، پس از سخنرانی آذین، رئیس واحد و رئیس همایش پیرامون ضرورت پرداختن به ورزش در عصر جدید، احسانی، دبیر علمی همایش و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس گزارش علمی همایش را به سمع و نظر شرکت‌کنندگان رساند.

در ادامه، سخنران اول، حسین آقایی‌نیا عضو هیأت علمی دانشگاه‌تهران سخنرانی خود با عنوان «حقوق ورزش شهروندی» را ارائه کرد.

سخنران بعدی همایش سارا کشگر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران بود که با مقاله «راهکارهای اشاعه فرهنگ شهروندی از طریق ورزش همگانی» در همایش شرکت کرد.

فرزاد غفوری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی سومین سخنران همایش بود که مقاله‌ای تحت عنوان «راهکارها و الگوهای نوین به منظور توسعه ورزش همگانی» را ارائه کرد.

پایان بخش این همایش سخنرانی حمید قاسمی، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و عضو هیأت علمی دانشگاه و مرجان صفاری مدیر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان ورزش شهرداری تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه بود که به ترتیب مقالاتی را با عناوین « مدیریت اطلاعات و توسعه فضاها و امکانات ورزش همگانی» و «راهکارهای مشارکت داوطلبانه گروه‌های مردم نهاد در توسعه ورزش همگانی» ارائه کردند.

حسن ختام این همایش قرائت پیام شهردار اصفهان درخصوص همایش، تقدیر و اهداء تندیس ویژه همایش به شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان و تجلیل از یادگاران ماندگار ورزش همگانی شهر اصفهان بود.