رئیس فدراسیون فوتبال دو عضو کمیته انضباطی و استیناف را منصوب کرد.  

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس حکم علی کفاشیان، جمشید نورشرق به عنوان عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال منصوب شد. همچنین روزبه وثوق احمدی به عنوان عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منصوب شد.