معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: توسعه برنامه های ورزشی در مناطق جرم خیز، موثرترین گام در پیشگیری از وقوع جرم است.

حسن بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گسترش فعالیت های ورزشی برای سنین نوجوان و جوان در مناطق جرم خیز نتایج مطلوبی در جلوگیری از وقوع جرم از سوی ساکنین این مناطق دارد.

وی با اشاره به برنامه هم معنایی ورزش در پیشگیری از وقوع جرم از سوی معاونت اجتماعی و پیگیشری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: برای نخستین بار 500 تن از نوجوانان مناطق جرم خیز سطح شهر سنندج با حمایت مجمع خیرین بنیاد صیانت از خانواده در ورزش باستانی ساماندهی شده اند.

وی اظهار داشت: این افراد در دوره های آموزشی ورزش زورخانه ای و مرشدی بصورت رایگان آموزش می بینند و در آیند قادر به راه اندازی زورخانه های محلات خواهند بود به صورتی که بتوانند به عنوان مربی آموزش بدهند.

وی هدف اصلی اجرای این طرح را توسعه و گسترش زمینه های سلامت اجتماعی و الگو سازی برای نوجوانان در جهت کاهش جرم اعلام کرد.

وی هزینه کردن در این زمینه را بهترین نوع سرمایه گذاری بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح اگر تنها شرایط جلوگیری یک جوان از انحرافات اجتماعی فراهم شود یقینا طرح به نتیجه مطلوب رسیده است.

بابایی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته با همکاری انجمن های فعال در این حوزه این طرح در سایر شهرستانهای استان نیز بزودی فعال خواهد شد.

وی فعال سازی شعبه دوم مشاوره خانواده در محل بنیاد صیانت از نهاد خانواده در چهار راه انقلاب سنندج را سوی معاونت اجتماعی دادگستری را اقدام موثر دیگری در تحقق سلامت اجتماعی اعلام کرد.

به گفته وی تمامی شهروندان سنندجی نیازمند مشاوره های حقوقی و روانشانسی می توانند با مراجعه به این مرکز از مشاوره های رایگان مرکز بهره مند شوند.