وبلاگ کانون حقوق ورزش در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی وزارت فرهنگ و ارشاد ثبت گردید.