کانون حقوق ورزش همچون سال گذشته  در نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی حضور یافت.

 در این غرفه  خدمات کارشناسی و حقوقی توسط وکلای مجرب و کارشناسان مربوطه به جامعه بزرگ ورزش ارائه گردید.

در ضمن وزیر ورزش و جوانان با هیات همراه از غرفه کانون حقوق ورزش بازدید نمودند.