با توجه به اقدام اخیر کمیته بین المللی المپیک (IOC) مبنی بر حذف رشته کشتی از بازیهای المپیک ۲۰۲۰ و جایگزینی آن با رشته های پنجگانه نوین، سوارکاری، بدمینتون، شنای موزون و ترامپولین، اعتراض کاربران، نکته مهمی برای پیشگیری از حذف این رشته جذاب خواهد بود.

برای شرکت در نظرسنجی اینجا را کلیک نمائید