محورهای همایش:

 • مدیریت بازاریابی در ورزش
 • تبلیغات و ورزش
 • گردشگری و ورزش
 • بازاریابی الکترونیک و ورزش
 • رفتار مصرف کننده در ورزش
 • کارآفرینی در ورزش
 • تحقیقات بازاریابی در ورزش
 • برند و ورزش
 • رسانه و ورزش
 • اقتصاد و ورزش
 • حامیان مالی و ورزش
 • خصوصی سازی و ورزش

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید