مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت ورزش و جوانان از برگزاری دوره آموزشی مدیریت اعزام های برون مرزی ویژه رؤسای فدراسیون های ورزشی خبر داد.

افشین مولایی در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این خصوص گفت: دوره مدیریت اعزام تیم های ملی ورزشی به رویدادهای بین المللی، روز شنبه 28 شهریورماه با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارتخانه، در محل اکادمی ملی المپیک برگزار می شود.
وی افزود: در این برنامه موضوعاتی ازقبیل جایگاه عوامل روانی در اعزام، اهمیت عوامل فنی در آماده سازی، بررسی عوامل فرهنگی، جایگاه اهمیت عوامل پزشکی ودیپلماسی عمومی و اداب تشریفات بین الملل توسط اساتیدی همچون دکتر باقرزاده، دکتر واعظ موسوی، دکتر مرادی ودکتر رسول خادم تدریس خواهد شد.