آیا میدانستید؟

در المپیک لندن(2012) به همه کشورها ابلاغ شده بود که همراه تیم‌های ورزشی باید وکیل اعزام کنند چون قرار بود تمام تخلفات احتمالی اعم از ورزشی و غیرورزشی که در مدت المپیک اتفاق می‌افتاد، در همان دهکده المپیک بررسی شود، اما همراه تیم‌های ایرانی هیچ وکیلی اعزام نشد.

منبع:همشهری آنلاین