مربیان به دلیل گذراندن دوره های مختلف تخصصی و با کسب تجارب کافی و مجوزهای رسمی دارای قدرت تشخیص به منظور شناسـایـی تـوان ورزشکاران می باشد بنابراین وظیفه شناخت قابلیت ها بر عهده اوست مقصود از قابلیت های ورزشکار شناسایی قدرت بدنی ، مهارت های فنی ، تجربه و کسوت ، فیزیک بدن ورزشکار از قبیل وزن ، قد ، سن و .... او در فعالیت های ورزشی است در صورت عدم رعایت موارد فوق مربی و معلم ورزشی مسئول خواهد بود مثلاً در رشته ورزش تکواندو ، اگر مربی یک تکواندوکار سنگین وزن و با تجربه را با یک تکواندوکار مبتدی و سبک تر برای تمرین با هم مشخص نماید در صورت بروز صدمه و خسارت مربی پاسخ گو می باشد .