به گزارش خبرنگار ایرنا ، زهرا ارسنگ صبح امروز (دوشنبه ) در مراسم پایانی نخستین همایش ملی حقوق ورزشی که با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری در حال برگزاری است ، افزود: شاید یکی از دلایل ناشناخته بودن این حوزه حقوقی بدیعی بودن و انحصاری بودن آن باشد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق ورزشی همانطور که اشاره شد دارای جنبه های ملی و بین المللی است و از سوی دیگر متاثر از قواعد و احکام حقوق داخلی است . به عبارت دیگر نهادها و دستگاه های ورزشی کشور به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت و نظم حقوقی داخلی مستلزم تبعیت از احکام حقوق داخلی در عرصه هایی نظیر تملک ها ، حقوق جزایی ، اداری و ثبتی و سایر موارد است و از سوی دیگر نیز باید کنوانسیون ها و ضوابط بین المللی را رعایت کنندو به آن احترام بگذارند.
به گفته ارسنگ ، تخصص حقوق ورزشی از دو جنبه علمی و عملی قابل بررسی است .حوزه های حقوق و تربیت بدنی از یک سو و حوزه های حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر شامل این دو جنبه حقوق ورزشی است که متاسفانه تا به حال رشته تخصصی حقوق ورزشی در هیچ یک از دانشگاه های داخلی راه اندازی نشده و متخصصان حقوق ورزشی تربیت نشده اند.
وی ادامه داد : برگزاری این همایش علمی اقدامی در زمینه شناسایی چالش ها و تبیین جایگاه و نهادینه سازی حقوق ورزشی در ایران است . ما در تلاشیم تا مهم ترین قلمروهای این عرصه حقوقی را که از اهمیت بیشتری برخوردار است مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .
نادر شکری رییس انجمن ملی حقوق ورزش نیز در این همایش گفت : فراهم کردن شرایط لازم برای توسعه محیط حقوقی و دستیابی به ادبیات مشترک در حوزه های ملکی ، سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف مربوط به سند چشم انداز 20 ساله ایران و تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تصمیمات حقوقی جز مهمترین اهداف این همایش است .
وی ادامه داد: گردهمایی اندیشمندان ، پژوهشگران ، مدیران و کارشناسان حقوقی با رویکرد ارتقای توانمندی های حقوقی ، قراردادی و حل و فصل اختلافات در حوزه های ملکی ، انضباطی ، آسیب شناسی علل تشکیل پرونده های حقوقی ، املاک ورزش و بررسی راه های برون رفت ، بررسی تشکیل نهاد داوری در ورزش ،نظام حقوقی سرمایه گذاری در بخش خصوصی و نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی ورزشکاران در فدراسیوها از محورهای این همایش دو روزه است و روز گذشته چهار کارگروه در قالب این محورها برگزار شد .
این همایش که از روز گذشته (یکشنبه ) در محل هتل المپیک تهران آغاز شده است .این همایش از سوی وزارت ورزش و جوانان و معاونت حقوقی این وزارتخانه و با مشارکت انجمن علمی حقوق ورزش ایران برای نخستین بار در کشور برگزار می شود.