بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت بازرسی امور ورزش و جوانان از تاریخ ۱۰-۱۱-۹۴ لغایت ۹-۱۲-۹۴ در شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور با موضوع «بررسی نحوه انعقاد قرارداد پیست بین المللی اسکی دیزین و نحوه نظارت و اجرای آن» مستقر هستند.

بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند؛ می‌توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۲۲۶۶۰۹۱۳ تماس حاصل فرمایند.

سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.