کانون حقوق ورزش افتخار دارد میزبان حضور صمیمی شما در دهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در محل مصلای بزرگ امام خمینی در تاریخ 18 لغایت 21 آذرماه از ساعت10 الی 20 باشد.