کارگاه آموزشی حقوق ورزشی با حضور تقریبا 50 نفر از مربیان و مدیران باشگاه ورزشی در سالن اجتماعات اداره فنی و حرفه ای شهرستان دلیجان برگزارشد .

علی اکبر نوری رئیس واحد حقوقی اداره کل ورزش وجوانان در این کارگاه گفت: مربیان  ومدیران باشگاههای ورزشی در ابتدا بایدحیطه، محیط و تعاریف حقوق ورزشی را بشناسند  و حیطه انجام وظایف مربی و مدیران ورزشی مطابق قوانین و مقررات و شرح وظایف آنها در قبال یگدیگر را به خوبی بداند.

 نوری افزود: اقدامات حمایتی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی از مربیان ورزش استان و شرح آنها به باشگاهها ارسال شده است که در این راستا اهمیت ضرورت حقوق ورزشی از منظر حقوق ،محاکم قضایی،ادارات دولتی،وزارت  ورزش و جوانان و دیگر ارگانهای مربوطه  متذکر شده است.

 رئیس واحد حقوقی اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی گفت: در این کارگاه در موضوعات مسئولیت و تعاریف مسئولیت و انواع مسئولیت در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی (قانون مسئولیت مدنی)، انواع قوانین و تعاریف مقررات که شامل آیین نامه ها ،بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و حتی نامه های اداری ابلاغی به باشگاههای ورزشی، اخذ تعهد نامه ،رضایت نامه از والدین ورزشکاران،تعریف و تفکیک والدین و ولایت قهری و قیم بودن آنها ،وظایف مربیان و شرح آنها برگزارشد.

منبع:

پرتال ادار کل ورزش و جوانان استان مرکزی