به گزارش حوزه دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان فدراسیون بین المللی وزنه برداری هفته گذشته بعد از گزارش دوپینگ سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، هشت وزنه بردار روس را از حضور در المپیک ریو محروم کرد. روس ها که این تصمیم را نادرست می دانستند، برای لغو آن به دادگاه داوری ورزش شکایت کردند اما این دادگاه اعتراض روسیه را وارد ندانست و رای فدراسیون بین المللی وزنه برداری را تایید کرد.