شرکت حمل و نقل ریلی رجا، طرح تشویقی با عنوان «میدان» ویژه قهرمانان، هواداران، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی تدوین نموده است. بر این اساس، تسهیلات تا سقف ۲۰ درصد تخفیف به درخواست‌های گروهی ارائه می‌گردد و امکان ارائه خدمات ویژه پذیرایی، رفاهی و خبری در قطارها نیز فراهم می باشد.

شماره تماس برای هماهنگی و ارسال درخواست‌ها : ۵۵۱۲۴۳۰۷ –۰۲۱