آیا میدانید از آغاز رقابت های رالی داکار بیست و یک حادثه منجر به مرگ اتفاق افتاده است.

مسابقات رالی داکار از سال 1979 در آفریقا آغاز شد و در سال 2009 به آمریکای جنوبی منتقل شد.

در مجموع در این مسابقات 59 نفر از جمله بیش از 20 تماشاگر جان خود را از دست داده اند.

 منبع:خبرگزاری جمهوری اسلامی