سوال: اخیراً ورزش بیلیارد در سطع وسیعى رایج شده است نظر حضرتعالى درباره آن چیست؟
جواب) اگر با برد و باخت و یا موجب ترتب مفاسد اخلاقى یا اجتماعى و یا مستلزم همراه بودن با محرّمى از محرّمات الهى باشد، جایز نیست.

برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری