رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در برنامه ورزش و مردم گفت: دولت می‌تواند در صورتی که باشگاه‌ها حرفه‌ای نباشند کمک کند و تعریف حرفه‌‌ای برعهده دولت است.

 امیدوار رضایی نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه ورزش و مردم در تماسی تلفنی درباره کمک دولت به باشگاه‌های ورزشی گفت: از ابتدای سال جلسه فراکسیون ورزش با مسئولان وزارتی برگزار شد که در همین راستا برای ورزش قهرمانی و همگانی دولت را موظف کردیم وام، تسهیلات و اعتبارات بلاعوض در اختیار باشگاه‌ها قرار بدهد. دولت می‌تواند به باشگاه‌ها کمک کند در صورتی که باشگاه‌ها حرفه‌ای نباشند.

رضایی افزود: مجلس تعریف حرفه‌‌ای را برعهده دولت گذاشته است و دولت می‌تواند در آئین‌نامه اجرایی خود بحث حرفه‌ای را به گونه‌ای تعریف کند تا به نفع ورزش باشد.