'مجتبی قلعه خانی' روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: این کارگاه آموزشی با حضور 80 نفر از مربیان و باشگاه داران شرق استان کرمان برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره مربیان آموزش هایی را در رابطه با کمک های اولیه ورزشی، ایمنی وسایل ورزشی، ایمنی اماکن ورزشی، نحوه برنامه ریزی سالیانه مربیان و حقوق ورزشی و مسوولیت های مربی فرا می گیرند.

قلعه خانی، بیان کرد: دو نفر از اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان آموزش های لازم را به شرکت کنندگان آموزش دادند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بم گفت: افرادی اجازه فعالیت ورزشی در شرق استان را دارند که در این کارگاه آموزشی شرکت و در امتحان و آزمون پایانی این دوره نمره قبولی کسب کنند.

وی خاطر نشان کرد: در پایان برگزاری این کارگاه آموزشی به افرادی که نمره قبولی را در آزمون نهایی دریافت کنند، گواهینامه اعطا می شود.