غلامرضا رفیعی: رای کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد ایران درست بود

شکایت مسوولان فدراسیون فوتبال ایران کار درستی بود. ما نسبت به بازیکن دوپینگی عراق طبق مقررات بین المللی شکایت کردیم، اما هیچ کس نمی تواند تضمینی برای قبول شکایت ایران داشته باشد. باوجود شکایت مسوولان فدراسیون فوتبال ایران اقدامات حقوقی دیرهنگام انجام شد و علاج واقعه بعد از وقوع بود. اقدام مسوولان فدراسیون فوتبال ایران قابل تقدیر است، اما رای اعلام شده مطابق مقررات، به درستی اعلام شده است. دلیل آن هم این است که متاسفانه بدون اینکه عمدی در کار باشد، بعد از اعلام شدن موضوع دوپینگ بازیکن عراقی به «فیفا» از ایران پیگیری های شایسته ای را انجام ندادند. اگر فیفا حکم قطعی محرومیت بازیکن عراقی را صادر می کرد، شکایت ما به نتیجه مثبتی می انجامید. گله این است که هیات ها و تیم های ورزشی ما بدنساز، فیزیوتراپ و مشاور همراه خود به مسابقات می برند، اما حقوقدان ورزشی ای که بتواند در این پرونده ها کمک کند در کنار خود ندارند. قوانین بین المللی ورزش مثل همین پرونده پیچیدگی های خاص خودش را دارد و حل وفصل آن نیاز به تخصص در زمینه حقوق ورزشی دارد. در حال حاضر در دنیا حقوق ورزشی تا فوق دکترا هم راه افتاده است، اما ما با عدم توجه به تخصص در این پرونده نتوانستیم اقدامات شایسته را انجام دهیم و در این پرونده با رای درست کنفدراسیون فوتبال آسیا نتوانستیم پیروز شویم. در مجموعه تمام فدراسیون های ورزشی نه فقط دادگاه بین المللی ورزش که در دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بین المللی ورزش هم است تخصص وکلاو قضات از نکات کلیدی است تا آنها بتوانند از تضییع حقوق جامعه ورزشی جلوگیری کنند. متاسفانه وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی قدر و منزلت مشاوران حقوق بین الملل ورزشی را نمی دانند. دانش آموختگان زیادی هستند؛ کسانی که در علم حقوق ورزش تخصص دارند، آنهایی که بتوانند در این پرونده ها به کمک فدراسیون ها بیایند، ولی متاسفانه از آنها کمکی گرفته نمی شود. علم حقوق ورزش مانند علم پزشکی است، همان طور که در علم پزشکی متخصص قلب، چشم و... داریم برای مسایل حقوقی ورزش هم نیاز به متخصص این امر است که به این موضوع توجه نمی کنند. تا زمانی که از افراد متخصص استفاده نکنیم در حقوق بین المللی ورزشی و اختلافات ناشی از آن شاهد این مشکلات خواهیم بود. به دلیل وجود افراد غیرمتخصص و مدیرانی که شاید می ترسند متخصصان حقوق، قوانین وضع شده در فدراسیون هایشان را غیراصولی بدانند و برای آنها مشکل آفرین شود از حقوقدان های ورزشی کمتر در ورزش کشور استفاده می شود.
    
 روزنامه شرق ، شماره 2221 به تاریخ 6/11/93، صفحه 18 (ورزش)

/ 0 نظر / 19 بازدید