کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی

این مجموعه شامل :

فصل اول: برنامه ریزی در ادارات تربیت بدنی
فصل دوم : مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش قهرمانی دانشگاهی
فصل سوم : مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش همگانی -تفریحی دانشگاهی
فصل چهارم : مدیریت داوطلبان ورزشی دانشگاهی(نهضت داوطلبی)
فصل پنجم : برگزاری همایشها و کارگاه ها همزمان با رویدادهای ورزشی دانشگاهی

برای دریافت اینجا را کلیک نمایید

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید