ديدار فتاحي مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با عضو قضايي كميسيون نظارت بر سلامت اماكن ورزشي کشور  

ديدار فتاحي مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با عضو قضايي كميسيون نظارت بر سلامت اماكن ورزشي کشور

 

فتاحي ضمن تقدير از حمايتهاي دادستاني مشهد از حوزه ورزش آن را بي نظير در اين خصوص دانست 

اعلام امادگي کردند تا برنامه هاي ورزشي استان را با همكاري دادسراي مركز استان وكميته نظارت بر اماكن ورزشي بيش از پيش منسجم تَر ادامه دهد 

قاضي بخشي محبي نيز تاكيد كردند دادستاني حامي ورزش وخانواده ورزش است واز اقداماتي كه سبب ارتقا آن شود حمايت كرده و کما فی السابق حمایت همه جانبه ای را از تمام اقشار خانواده ورزش اعم از مربیان ،ورزشکاران ، داوران ، مدیران ورزشی در راستای نقش حمایتی مدعی العموم ادامه می دهیم


کانون حقوق ورزش

sportlawiran@

/ 0 نظر / 28 بازدید