صدور رای با استفاده از آموزه های علم حقوق ورزشی


مدتی پیش به پیشنهاد دوست عزیزمان قاضی احسان ناصری بحرآباد از فعالان حقوق ورزش کشور و همچنین از اعضای افتخاری کانون حقوق ورزش، فهرستی از مصادیق دستور ها و تدابیر ورزشی تهیه و تنظیم و منتشر نمودم.


محاکم می توانند در صورت شرایط مقرر در قانون در جهت اصلاح مرتکب و یا محکوم و همچنین در راستای مهارت آموزی و پیشگیری از وقوع جرم و... صدور حکم را به تعویق بیاندازد و یا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدتی معلق نماید و در مواردی از نظام آزادی مشروط ومجازات های جایگزین حبس استفاده نماید درچنین شرایطی مرتکب یا محکوم در مدت معین میبایست دستورها و تدابیرمقرر شده به وسیله دادگاه را به موقع اجرا گذارد.


اولین دادنامه ای که اخیرا در شهرستان خاش در راستای آموزه های علم حقوق ورزشی صادر شد را در کانال برای علاقمندان و فعالان حقوق ورزش به اشتراک گذاشتم.


به جرات می توان گفت این موفقیت را مدیون تلاش های قاضی احسان ناصری بحرآباد جانشین دادستان دادسرای شهرستان خاش و جناب آقای سیدهاشم موسوی آبگرم قاضی دادگاه کیفری دو شهرستان خاش هستیم.


این عزیزان با استفاده از ظرفیت های قانونی و ایجاد بسترهایی جهت همکاری دادسرا و دادگاه در راستای پیاده سازی آموزه های علم حقوق ورزشی در آرای قضایی اقدامات شایسته ای در عرصه حقوق ورزش رقم زدند.


کانون حقوق ورزش بر خود می بالد که این چنین همراهانی دارد

@sportlawiran

/ 0 نظر / 93 بازدید