تخریب اموال ورزشگاه ها

تخریب:

طی نظریه مشورتی ادراه حقوقی دادگستری شماره ( 7/2136 مورّخ 24/6/1363 ) که اظهار می دارد :

تخریب در لغت به معنی خراب کردن ، ویران کردن ، بر هم زدن ، تباه کردن و یا از حیز انتفاع انداختن مال است . چنانچه عمل مذکور ، عمدی و نسبت به مال غیر باشد ، جنبه کیفری دارد .

بارها از رسانه ها و مطبوعات شنیده و یا خوانده ایم که تماشاگرنماها به تخریب وسایط حمل و نقل عمومی و صندلی های ورزشگاه ها و استادیوم های ورزشی اقدام نمودند ؛ آیا این افراد از مجازات هایی که قانون برای آنها مشخص نموده است بی اطلاع هستند ؟! 

جهل به قانون ، رافع مسئولیت کیفری نیست و این افراد بر اساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند .    " هرکس که عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلّق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحوی کلّاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . "

در صورتی که نوع مال مورد تخریب ، جزء اموال دولتی و عمومی محسوب گردد ، به مجازاتی شدیدتر محکوم می شوند.   ( ماده 677  قانون مجازات اسلامی )        

همچنین از نظر حقوقی و به استناد ماده 328  قانون مدنی " هرکس مال غیر را تلف کند ، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد ؛ اعمّ از اینکه روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعمّ از اینکه عین باشد یا منفعت . و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ، ضامن نقص قیمت آن مال است . "

منبع: برگرفته از مقاله جرایم ارتکابی توسط تماشاگرنماهای ورزشی-تالیف: احمد محمدولی

/ 0 نظر / 7 بازدید