مصادیق دستورهای ورزشی دادگاه در آرای کیفری


تهیه و تنظیم :احمد محمدولی

فروردین 1397

در برخی از جرایم دادگاه می تواند در صورت شرایط مقرر در قانون صدور حکم را به تعویق بیاندازد و یا اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدتی معلق نماید و در مواردی از نظام آزادی مشروط ومجازات های جایگزین حبس استفاده نماید درچنین شرایطی مرتکب یا محکوم در مدت معین میبایست دستورها و تدابیرمقرر شده به وسیله دادگاه را به موقع اجرا گذارد.

 فهرستی ازمصادیق دستورها و تدابیر ورزشی که محاکم میتوانند در آرای کیفری لحاظ نمایند:

1.   شرکت در دوره های ورزشی در رشته ورزشی معین

2.   حضوردر زورخانه وشرکت در ورزش زورخانه ای

3.   شرکت در ورزش صبحگاهی پارکها

4.   آموزش و مربیگری رشته ورزشی به تعدادی ورزشکار

5.   برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات ورزشی رشته خاص در باشگاه های ورزشی

6.   داوری مسابقات ورزشی

7.   تهیه فیلم مستند از قهرمانان با محوریت پیشکسوتان ورزشی، معلولان و جانبازان، داوران، خبرنگاران و اهالی رسانه های ورزشی، ورزش بانوان، ورزش همگانی و پخش در مدارس/دانشگاه ها ومساجد و اماکن ورزشی

8.   عکاسی و تهیه پوستر/ بروشور از قهرمانان با محوریت پیشکسوتان ورزشی، معلولان و جانبازان، داوران، خبرنگاران و اهالی رسانه های ورزشی، ورزش بانوان، ورزش همگانی و توزیع در مدارس/دانشگاه ها ومساجد و اماکن ورزشی

9.   مصاحبه و تهیه گزارش از قهرمانان با محوریت پیشکسوتان ورزشی، معلولان و جانبازان، داوران، خبرنگاران و اهالی رسانه های ورزشی، ورزش بانوان، ورزش برای همه و ارائه به مطبوعات و خبرگزاری ها

10.                     تهیه پوستر و بروشور از کتب برتر ورزشی با محوریت پیشکسوتان ورزشی، معلولان و جانبازان، داوران، خبرنگاران و اهالی رسانه های ورزشی، ورزش بانوان، ورزش برای همه و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و اماکن ورزشی

11.                     تهیه پوسترو بروشور از محصولات ورزشی ایرانی و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و اماکن ورزشی

12.                     تهیه پوسترو بروشور از ورزش های نوین و همگانی/سبک های رزمی/ و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و اماکن ورزشی

13.                     تهیه پوسترو بروشور از ورزش های زورخانه ای/ ورزشهای بومی و سنتی/ ورزش روستایی و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و فرهنگسراها

14.                     تهیه پوسترو بروشور از شهدای ورزشکارو توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و فرهنگسراها

15.                     تهیه پوسترو بروشور از احادیث معصومین با مضامین ورزش و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و فرهنگسراها

16.                     تهیه پوسترو بروشور با موضوع جوانمردی و اخلاق در ورزش و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و فرهنگسراها

17.                     تهیه لوازم کمک آموزشی ورزشی ایرانی / البسه و کفش ورزشی/ راکت/ شطرنج/ دوچرخه/ فوتبال دستی/ توپ های ورزشی جهت هدیه به مراکز درمانی ترک اعتیاد/ مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان/ مراکز نگهداری سالمندان/ مناطق محروم/ مدارس/ مساجد/ دانشگاه ها/ کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

18.                     تهیه کتب ورزشی جهت هدیه به مراکز درمانی ترک اعتیاد/ مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان/ مراکز نگهداری سالمندان/ مناطق محروم/ مدارس/ مساجد/ دانشگاه ها/ اماکن ورزشی/ کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 

19.                     تهیه پوسترو بروشور از باشگاه های برتر محله و توزیع در مدارس/ دانشگاه ها ومساجد و فرهنگسراها

20.                     ارائه خدمات پزشکی ورزشی/ توانبخشی ورزشی

21.                     ارائه خدمات مهندسی ورزشی/ طراحی تجهیزات ورزشی وارائه به تولیدکنندگان ورزشی با محوریت ورزش همگانی، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش بانوان

22.                     پاکسازی و جمع آوری زباله های ساحل/ جنگل/ کوهستان

23.                      نظافت و جمع آوری زباله های استادیوم های ورزشی و اماکن ورزشی

24.                     همکاری با هلال احمرکوهستان جهت خدمات امدادی به کوهنوردان

25.                     کاشت درخت و باغبانی در مجموعه های ورزشی

26.                     ارائه خدماتی اعم از نگهبانی، نظافت، حفاظت، تعمیرات، نقاشی ورنگ آمیزی و ... در کارگاه های تولیدی تجهیزات ورزشی/ اماکن ورزشی

27.                     ارائه امور خدمات کارگری در بخش های ساختمانی و عمرانی ورزشی با نگرش بر مناطق محروم

28.                      ارائه امور خدماتی در باشگاه های سوارکاری با نگرش بر حقوق حیوانات

29.                     تحقیق و ارائه مقاله/ بروشور در خصوص نقش حیوانات در رشته های ورزشی با نگرش بر حقوق حیوانات و توزیع در مدارس و فرهنگسراها

30.                     تحقیق و ارائه مقاله/ بروشور در خصوص تاثیرات مخرب مواد نیروزا غیرمجاز در ورزش و توزیع در مدارس و باشگاه های ورزشی

31.                     تحقیق و ارائه مقاله/ بروشور در خصوص تاثیرات مخرب رژیم های غیراصولی در ورزش و توزیع در مدارس و باشگاه های ورزشی

/ 0 نظر / 72 بازدید