آیین نامه کارگزاران داخلی فوتبال مصوب اسفند 1391

ماده چهار- نحوه و شرایط پذیرش

 

1-4. انجام ثبت‌نام از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال با مراجعه حضوری به فدراسیون فوتبال، مقدور است.

 

2-4. واریز مبلغ مصوب فدراسیون ، از سوی متقاضی جهت ثبت‌نام به حساب بانکی فدراسیون فوتبال.

 

3-4. هر متقاضی دو بار حق شرکت در امتحان را دارد و در صورتی که برای بار دوم از عهده امتحانات برنیاید طی یک سال آتی نمی‌تواند در امتحانات شرکت نماید.

 

4-4. الزام تکمیل و ارائه فرم‌های شماره یک، دو، سه، چهار، پنج، شش ، هفت از سوی متقاضی کارگزاری نقل و انتقالات داخلی به فدراسیون جهت اقدامات سایر امور.

 

تبصره یک: بدیهی است متقاضی به هر دلیلی در صورت عدم احراز شرایط اخذ مجوز کارگزاری در خصوص مبلغ ثبت‌نامی هیچ گونه ادعایی نداشته و مبلغ واریزی از سوی فدراسیون تحت هیچ شرایطی به متقاضی مسترد نخواهد شد.

 

فصل سوم: شرایط آزمون و اعلام نتیجه‌

 

ماده پنج – نحوه آزمون

 

1- 5. امتحانات فوق با همکاری و هماهنگی کمیته‌ روابط بین‌الملل ، کمیته‌ تعیین وضعیت بازیکنان و حراست فدراسیون زیر نظر دبیر کل فدراسیون انجام می‌شود.

 

2-5. امتحانات به صورت کتبی و متشکل از 20 سوال از اساسنامه فدراسیون، آیین‌نامه سازمان لیگ ، آیین‌نامه نقل و انتقالات داخلی بازیکنان / مربیان حرفه‌ای ایران و آیین‌نامه کمیته‌ انضباطی و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا و قوانین کشور (مرتبط با حوزه عملکرد) است..

 

3- 5. امتحانات مذکور هر ساله یک بار در دی ماه در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

 

ماده شش – اعلام نتایج

 

- اعلام اسامی پذیرفته شدگان منحصرا از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد. مجوز فعالیت کارگزاری رسمی (داخلی) نقل و انتقالات بازیکن/ مربی نیز پس از طی مراحل تکمیلی و احراز سایر شرایط آیین‌نامه با تایید رییس کمیته‌ تعیین وضعیت بازیکنان و با امضا رییس فدراسیون و دبیر کل فدراسیون صادر و توسط اداره حراست فدراسیون پس از نصب هولوگرام، به متقاضی کارگزاری اعطا خواهد شد.

 

فصل چهارم: شرایط شروع به کار

 

ماده هفت- شروع به کار کارگزار داخلی

 

1-7. ارائه اصل به همراه تصویر مدارک مورد نیاز (مندرج در ماده 3) از سوی متقاضی به فدراسیون.

 

2- 7. معرفی دفتر کار با کاربری اداری یا تجاری – هر گونه تغییر محل کار نیز باید به صورت مکتوب به فدراسیون اطلاع داده شود.

 

3- 7. متقاضی باید نسبت به شرکت با عنوان فعالیت در امر نقل و انتقالات داخلی بازیکنان / مربی ورزشی اقدام و دفاتر پلمپ شده سالیانه از سازمان ثبت شرکت‌ها اخذ و بر اساس قوانین ثبت شرکت‌ها عمل نماید.

 

4- 7. سپردن سفته یا اوراق بهادار مورد تایید ریاست و دبیر کل فدراسیون به مبلغ 15 میلیارد ریال به همراه دو نفر ضامن معتبر برای ظهر نویسی یا سپردن وثیقه ملکی در دفتر خانه اسناد رسمی نزد فدراسیون به ارزش 15 میلیارد‌ ریال (فدراسیون در مقاطع زمانی مختار به ارتقا تعهد نامه مالی و یا سایر شروط کارگران است)

 

5- 7. تکمیل فرم شماره هفت مورد آیین‌نامه (قرارداد نمایندگی در نقل و انتقالات ورزشی داخلی کار گزاران و مربی/ بازیکن) قبل از هر گونه اقدام از سوی کارگزار به همراه سایر فرم‌های مندرج در ماده 4 آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون.

 

6-7. کارگزار باید کلیه قراردادهای خود را بر اساس فرم قرارداد شماره هفت آیین‌نامه فدراسیون فوتبال (بین خود و بازیکن / مربی) منعقد و پس از انعقاد قرارداد فیمابین، یک نسخه از آن را حداکثر طی یک هفته‌ کاری به فدراسیون فوتبال ارائه و ثبت کند.

 

7-7. کارگزار محق است حداکثر تا هشت درصد از کل قرارداد منعقده مابین بازیکن/ مربی و باشگاه را با ذکر جزئیات پرداخت قرارداد از بازیکن و یا مربی ، برابر توافق فیمابین به عنوان حق اجرت (مدیر برنامه) دریافت و سه درصد آن را به عنوان حق الثبت و حق واگذاری امتیاز کارگزاری به حساب بانکی فدراسیون فوتبال طبق مقررات آیین‌نامه واریز نماید. این مبلغ نیز جهت امر توسعه و آموزش فوتبال پایه مصروف خواهد شد.

 

8-7. از سوی کارگزار هر گونه دریافت وجوه اعم از نقدی و یا غیر نقدی از بازیکن/ مربی، قبل از انعقاد قرارداد با باشگاه تخلف محسوب می‌شود و برابر مقررات به رکن قضایی معرفی خواهد شد.

 

9-7. بدیهی است در صورت پرداخت پاداش، حقوق از سوی باشگاه به بازیکن/ مربی اجرتی به کارگزار تعلق نمی‌گیرد یا در صورت تنبیه مالی بازیکن/ مربی و یا فسخ قرارداد با باشگاه از اجرت تعیین شده کارگزار در قرارداد مبلغی کسر نخواهد شد.

 

10- 7. کارگزار موظف است عملکرد خود را به صورت سالیانه (اسفند ماه هر سال) در قالب گزارش مکتوب به فدراسیون ارائه کند. بدیهی است ارائه فیش بانکی پرداخت مالیات بر درآمد و مفاصای بیمه نیز الزامی است.

 

11-7. خارج از قرارداد فیمابین (فرم شماره هفت آیین‌نامه) هر گونه اخذ و کالت محضری از بازیکن/ مربی توسط کارگزار به هر دلیل و عنوانی اعم از کوتاه مدت و یا بلند مدت، ممنوع و تخلف از مقررات بوده از نظر فدراسیون از درجه اعتبار ساقط است.

 

12- 7. قرارداد فیمابین کارگزار و بازیکن/ مربی و باشگاه باید در چهار نسخه تهیه و در فدراسیون فوتبال و هیات‌های فوتبال استان مربوطه ثبت گردد. بدیهی است یک نسخه از قرارداد نزد کارگزار، یک نسخه نزد بازیکن/ مربی و یک نسخه نزد فدراسیون و هیات فوتبال توزیع شود و کلیه نسخ در حکم واحد است. قراردادهای که به ثبت و تایید فدراسیون نرسیده باشد از درجه اعتبار ساقط است. بر همین اساس تبعات سوء تخلف از این امر بر اساس نظر رکن اخلاقی و قضایی فدراسیون بر عهده طرفین (کارگزار و بازیکن/ مربی) خواهد بود.

 

13-7. کارگزار تحت هیچ شرایطی حق واگذاری مجوز و امتیاز خود را به شخص ثالث و سایر افراد اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین تاسیس شعبه دیگری را ندارد. بدیهی است تبعات منفی عملکرد بر خلاف آیین‌نامه بر عهده شخص کارگزار خواهد بود.

 

14-7. در کلیه قراردادهای بازیکن/ مربی و باشگاه علاوه بر امضای طرفین ضروری است امضا و مهر کارگزار رسمی (داخلی) نیز وجود داشته باشد.

 

15- 7. کارگزار داخلی ، حداکثر با 30 بازیکن و سه مربی در طول یک فصل ورزشی برابر با یک سال شمسی می‌تواند قرارداد منعقد نماید. تخطی از این امر تخلف محسوب و موضوع به رکن اخلاقی فدراسیون ارجاع خواهد شد.

 

16- 7. اعتبار قراردادهای کارگزاری برابر فرم شماره هفت آیین‌نامه نقل و انتقالات یک ساله می‌باشد. بدیهی است کارگزار باید برای هر فصل قرارداد خود را با بازیکن/ مربی در صورت توافق مجدد طرفین ، تمدید نماید.

 

تبصره یک: کمیته‌ اخلاق فدراسیون متولی بررسی موضوعات مطروحه در کلیه ابعاد تخلفی آیین‌نامه است و در صورت صلاحدید به سایر ارکان فدراسیون جهت بررسی و تحقیق و یا صدور رای ارجاع خواهد نمود. بدیهی است کمیته‌ اخلاق و حراست فدراسیون می‌توانند در هر زمانی، کلیه اسناد و مدارک هر یک از کارگزاران فعال در عرصه فوتبال را مورد بازبینی و بازرسی قرار دهند و گزارش آن را به ریاست و هیات رییسه فدراسیون اعلام نمایند.

 

تبصره دو: کارگزار مکلف است کلیه امورات و فعالیت خود را به صورت شفاف و بر اساس قوانین و مقررات جاری آیین‌نامه انجام دهد. بدیهی است در صورت ارتکاب به هر گونه تخلف و سوء استفاده از موقعیت شغلی و تالی فساد توسط کارگزار ، متخلف برابر ضوابط رکن اخلاقی فدراسیون مجازات خواهد شد.

 

فصل پنجم: تنبیهات و تشویقات

 

ماده هشت، تنبیهات و تشویقات کارگزاران داخلی

 

1-8. تذکر و هشدار از سوی کمیته‌ اخلاق فدراسیون به کارگزار یا شخص خاطی اعم از کتبی و شفاهی برای عدم تکرار رفتار و عملکرد خارج مقرارت و ضوابط حاکم بر فرهنگ جامعه ، قوانین کشور و آیین‌نامه نقل و انتقالات داخلی.

 

2-8. دریافت غرامت توسط فدراسیون بر اساس رای رکن قضایی و سایر ارکان مرتبط از وثیقه متقاضی در فدراسیون بر اساس بند چهار ماده هفت از (شرایط شروع به کار)

 

3- 8. تعلیق مجوز فعالیت کارگزار از 12 تا 24 ماه

 

4-8. لغو دائمی مجوز فعالیت کارگزار.

 

5-8. معرفی به نهادهای انتظامی، نظارتی با توجه به نوع تخلف ارتکابی.

 

تبصره یک : تنبیهات فوق ممکن است منفردا یا توام اعمال شود.

 

تبصره دو: کارگزارنی که طی سه سال متوالی هیچگونه تخلفی را مرتکب نشده و در راستای فوتبال پاک گام برداشته باشند، مورد تشویق فدراسیون قرار خواهند گرفت.

 

فصل ششم: جرایم و تخلفات

 

ماده 9 – جرایم و تخلفات

 

1-9. فقدان دفتر کار اداری و تجهیزات متعالف یا عدم اخذ مجوز از سوی نهادهای ذیربط، برابر آیین‌نامه سبب توقف فعالیت کارگزار می‌گردد.

 

2- 9. هر گونه کشف فساد و عملکرد خلاف واقع در قرارداد فیمابین کارگزار ، بازیکن/ مربی و یا باشگاه باعث اعمال تنبیهات مندرج در ماده هشت آیین‌نامه توسط کمیته‌ اخلاق فدراسیون خواهد شد. بدیهی است باشگاه طرف قرارداد در صورت مغبون و متضرر شدن از سوی کارگزار و یا بازیکن / مربی می‌تواند شکایت جداگانه ای به رکن قضایی جهت احقاق حق خود ، تسلیم نماید.

 

3- 9. تخلف از بند 8-7 توسط کارگزار، مستوجب معرفی کارگزار به رکن قضایی خواهد بود که در مرحله اول تا دو برابر وجوه اخذ شده جریمه و در مرحله دوم پروانه کار کارگزار برای حداقل دو فصل توقیف و برای مرحله سوم ابطال مجوز کارگزاری صادر خواهد شد.

 

4-9. کارگزاری که به هر دلیلی از سوی فدراسیون و یا نهادهای ذیربط لغو صلاحیت شود، نمی‌تواند در آزمون های آتی فدراسیون و کارگزاری فیفا شرکت نماید.

 

5-9. جعل و تقلب هر گونه اسناد و مدارک به هر علت و منظوری از سوی کارگزار و یا متعاقدین مصداق تخلف آشکار محسوب شده و در صورتی که کارگزار مقصر باشد، توقیف پروانه کارگزار برای دو فصل ورزشی را باعث خواهد شدو در شرایط حاد ابطال مجوز را در پی خواهد داشت.

 

6- 9. هر یک از بازیکنان / مربیان و باشگاه‌ها که با افراد غیر رسمی (فاقد مجوز معتبر از فدراسیون) به هر عنوان یا دلیلی وارد مذاکره و یا انعقاد قرارداد شوند، تخلف محسوب شده و مطابق این آیین‌نامه کمیته‌ انضباطی فدراسیون با آنان برخورد خواهد شد.

 

تبصره یک: کلیه موارد فوق شامل بازیکنان/ مربیان شاغل در لیگ‌های فوتبال کشور اعم از برتر، دسته یک، دو، سه، باشگاه‌ها و مدارس فعال در عرصه فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی (آقایان و بانوان) نیز خواهد بود.

 

ماده 10 – تبانی و کشف فساد

 

- بازیکن / مربی حرفه‌ای، شخصی است که قرارداد مالی با یک باشگاه داشته باشد. بر همین اساس در صورتی که باشگاه طرف قرارداد به هر دلیلی اعم از عدم تمکین بازیکن/ مربی از قوانین باشگاه، رفتارهای خارج از عرف، مصدومیت قبلی مخفی نگاه داشته شده، زد و بند، تبانی، صغر و کبر سنی، جعل عنوان و یا هویت ، تقلب، عدم پایبندی به مفاد قرارداد، غیبت، دوپینگ و سایر موضوعات که از سوی بازیکن / مربی و یا کارگزار متضرر و مغبون شده باشد، باشگاه می‌تواند با ارائه اسناد و ادله نسبت به احقاق حقوق از طریق رکن انضباطی فدراسیون اقدام نماید. متقابلا در صورتی که حقی از بازیکن / مربی از سوی باشگاه طرف قرارداد تضییع شده باشد مراتب می‌بایست به رکن انضباطی فدراسیون جهت اقدام قانونی ارجاع گردد.

 

تبصره یک: بدیهی است کشف هر گونه فساد مشمول مرور زمان نخواهد بود و طرفین در هر مقطع زمانی می‌تواند در کمیته‌ انضباطی فدراسیون طرح دعوی نماید.

 

تبصره دو: بر اساس قوانین فیفا با توجه به اختلاف فیمابین باشگاه و بازیکن/ مربی بر اساس دلایل و استدلال متقن از سوی هر یک از طرفین، موضوع فسخ قرارداد می‌تواند با ملاحظات حق و حقوق طرفین با اعلام نظر کمیته‌ وضعیت بازیکنان فدراسیون صورت پذیرد.

 

 

فصل هفتم: مقررات ویژه

 

ماده 11 – مقررات ویژه

 

1- 11. بازیکنانی که بخواهند به خارج از کشور ترانسفر شوند، بدیهی است این امر صرفا از طریق کارگزار رسمی فیفا مقدور خواهد بود.

 

2- 11. چنانچه بازیکنی به سن قانونی نرسیده باشد، یکی از بستگان درجه یک وی، به ترتیب اولویت نسبت (پدر، مادر، برادر، خواهر) می‌توانند به همراه شخص بازیکن در انعقاد قرارداد و گواهی برگه مذکور به عنوان قیم اقدام نماید.

 

3- 11. کارگزار می‌بایست هر سال نسبت به تمدید مجوز فعالیت خود برابر تعرفه مصوب در فدراسیون فوتبال اقدام نماید. عدم تمدید مجوز به منزله انصراف از ادامه فعالیت تلقی می‌گردد.

 

4- 11. کارگزار به هیچ عنوان نباید اشتغال رسمی ، قراردادی ، مشاوره‌ای، پاره وقت، تمام وقت، عضویت در فدراسیون‌های ورزشی، کنفدراسیون ، کمیته‌ها ، دپارتمان‌ها ، هیات‌های استانی،‌ آکادمی، باشگاه‌های فوتبالی کشور ، رسانه‌ها و جراید ورزشی کشور را داشته باشند، در غیر این صورت حائز شرایط کارگزاری نقل و انتقالات داخلی نخواهد بود و ادامه فعالیت آنان ممنوع و با اعلام موارد تخلفی به مراجع ذیصلاح و کمیته‌ انضباطی ارجاع خواهد شد.

 

5- 11. بازیکنان/ مربیانی که تحت قرارداد با یک کارگزار رسمی داخلی می باشد ، نمی‌توانند با کارگزار دیگری قرارداد منعقد نمایند در غیر این صورت به مبلغ حداقل 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد و موضوع نیز به کمیته‌ اخلاق جهت بررسی حقوقی ارجاع خواهد شد.

 

6- 11. کلیه بازیکنان / مربیان و باشگاه‌ها موظف هستند نسبت به احراز هویت مدیر برنامه (کارگزار نقل و انتقالات داخلی) با توجه به لیست‌ اسامی مندرج در سایت رسمی فدراسیون اقدام نمایند. در غیر این صورت قرارداد فیمابین باشگاه و بازیکن / مربی و یا بالعکس فاقد اعتبار بوده و در فدراسیون و هیات‌های فوتبال ثبت نخواهد شد.

 

7- 11. بازیکنان/ مربیان در کلیه سطوح فوتبالی و رده سنی می‌توانند نسبت به انتخاب و معرفی یک نفر به عنوان کارگزار داخلی (دارای مجوز رسمی فدراسیون) اقدام و ثبت قرارداد فیمابین نمایند.

 

8- 11. در صورتی که بازیکن و یا مربی (تمامی رده‌ها ) خواستار آن باشند که به صورت مستقیم با باشگاه وارد مذاکره و عقد قرارداد گردند، بر اساس این آیین‌نامه می‌بایست ضمن رعایت مفاد و ضوابط مواد مندرج در آن و ارائه یک برگ از اصل قرارداد به فدراسیون و هیات‌های استانی، نسبت به پرداخت پنج درصد از اصل مبلغ قرارداد فیمابین خود و باشگاه به حساب فدراسیون فوتبال ، از سال 1392 اقدام نمایند.

 

تبصره یک: باشگاه‌های فوتبالی که در امر رشد و پرورش بازیکن در رده‌های سنی مختلف فعال بوده و از آنان در باشگاه متبوع خود در مقاطع زمانی استفاده خدمتی به عمل می‌آورند. استثنا این بازیکنان از پرداخت پنج درصد حق فدراسیون مندرج در بند 8 – 11 در قبال عقد قرارداد با باشگاه خود معاف می باشند. بدیهی است که در صورتی که بازیکنی دارای سابقه حضور و بازی در رده سنی باشگاه مذکور را نداشته باشد این امتیاز شامل حال وی نخواهد شد.

 

تبصره دو: هر گونه اختلاف نظر مابین کارگزار و بازیکن و باشگاه صرفا در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران قابل حل و فصل خواهد بود و در صورت صلاحدید فدراسیون ، مراتب به سایر مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.

 

تبصره سه: فدراسیون فوتبال، موظف است نسبت به تهیه و تنظیم فرم قراردادهای بازیکنان و کارگزاران داخلی و باشگاه‌ها با ثبت شماره رهگیری اقدام نماید.

 

فصل هشتم: نقل و انتقال بازیکنان و مربیان خارجی

 

ماده 12- نقل و انتقال بازیکن و مربی خارجی

 

- تنها افرادی می‌توانند کارگزار رسمی بازیکنان خارجی شوند که رسما کارگزار فیفا بوده و امتحانات مورد نظر فیفا را با موفقیت گذرانده باشند. بر همین اساس نقل و انتقالات بازیکن خارجی برای لیگ‌های داخلی و انتقال بازیکنان داخلی به لیگ‌های خارجی برای کارگزاران داخلی ممنوع است.

 

تبصره یک: باشگاه‌ها موظفند در جذب بازیکن و مربی خارجی صرفا از طریق کارگزار (ایجنت) رسمی فیفا اقدام نمایند.

 

فصل نهم: ضمانت اجرایی آیین‌نامه

 

ماده 13- ارکان اجرایی

 

- ضمانت اجرایی آیین‌نامه کارگزارن رسمی فدراسیون فوتبال در امر نقل و انتقالات داخلی بازیکنان / مربیان از حیث امور اداری و پشتیبانی بر عهده دبیر کل فدراسیون و کمیته‌ وضعیت بازیکنان و از حیث مباحث نظارتی، رسیدگی و بررسی به شکایت‌ها و تخلفات و اسناد کارگزارن، بازیکنان و مربیان مطابق با موضوع بر عهده کمیته‌ اخلاق ، انضباطی و یا حراست فدراسیون خواهد بود.

 

ماده 14- موارد پیش‌بینی نشده

 

- در موارد پیش‌بینی نشده آیین‌نامه، کار گروهی متشکل از رییس، دبیر کل ، نواب رییس اول و دوم فدراسیون ، روسای کمیته‌های انضباطی و اخلاقی و تعیین وضعیت بازیکنان و حراست فدراسیون با مدنظر قرار دادن قوانین فیفا و AFC تصمیم گیری خواهند نمود و این تصمیمات نهایی و پایان یافته تلقی خواهد شد.

 

ماده 15 – تصویب آیین‌نامه

 

- این آیین‌نامه پس از کسب نظر موافق رییس امور حقوقی فیفا و رییس کمیته‌ وضعیت بازیکنان فیفا در مارچ 2013 ، در 9 فصل و 15 ماده و 13 تبصره در اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی، با لحاظ نمودن مقررات فیفا و شرایط حاکم بر فضای فوتبال در راستای طرح توسعه و ارتقای فوتبال پاک و جوانمردانه توسط هیات رییسه فدراسیون به تصویب رسیده و از شروع فصل مسابقات (سال 1392) جاری خواهد بود و مفاد آن از سوی سازمان لیگ برتر و آزادگان کلیه باشگاه‌ها ، کمیته‌های زیر مجموعه ، هیات های فوتبال استان و شهرستان و بازیکنان / مربیان و کلیه متولیان و فعالان امر فوتبال لازم الاجراست."

مرتبط:
رییس کمیته حراست فدراسیون فوتبال گفت: فیفا مجوز کلیه کارگزاران رسمی خود را بر اساس مصوبه اخیر کنگره اش لغو و اعطای مجوز فعالیت کارگزاران نقل و انتقالات را به فدراسیون های عضو محول کرده است

/ 0 نظر / 126 بازدید