دوره آموزش مقدماتی آشنایی با الزامات حقوق بین الملل در ورزش برگزار شد

دوره آموزش مقدماتی آشنایی با الزامات حقوق بین الملل در ورزش با حضور نواب روسای بانوان فدراسیون های ورزشی و سرمربیان تیم های ملی بانوان در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

 

مدیرکل امور بانوان وزارتخانه در خصوص برگزاری این دوره آموزشی به خبرنگار پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: سلسله دوره های توانمندسازی برای نواب رئیس بانوان فدراسیون ها، مربیان و سرمربیان تیم های ملی بانوان طراحی شده است که دوره آموزش مقدماتی آشنایی با الزامات حقوق بین الملل در ورزش نیز یکی از این دوره ها است.
 
پروین کرملو هدف از برپایی این دوره را طراحی فرآیند کسب کرسی های موثر بانوان در مجامع بین المللی دانست و افزود: برخی به صورت خودجوش کسب کرسی می کنند که ما در تلاشیم این مهم را به صورت الگو و فرآیند سازماندهی شده در آوریم و در اختیار فدراسیون ها قرار دهیم.
 
وی ادامه داد: تعریف و طراحی الگوی صحیح کسب کرسی در مجامع بین الملل ورزشی باعث می شود تا روند کسب این جایگاه های مهم با استفاده از سرمایه های علمی و تخصصی کشور پایدارتر و موثر تر شود.
 
مدیرکل امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در خصوص پیش زمینه این برنامه نیز توضیحاتی داد و گفت: با مکاتبه هایی که با انجمن اهدا عضو ایرانیان صورت گرفت، در این برنامه و با حضور نجفی زاده رئیس و قبادی نائب رئیس این انجمن به مربیان، سرمربیان و نواب رئیس بانوان فدراسیون ها در خصوص آگاه سازی ورزشکاران برای حمایت از اقدام پسندیده اهداء عضو آموزش داده می شود.
 
دوره آموزش مقدماتی آشنایی با الزامات حقوق بین الملل در ورزش عصردیروز(دوشنبه) به مدرسی نادر شکری رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و با حضور نواب روسای بانوان فدراسیون های ورزشی و سرمربیان تیم های ملی بانوان در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
/ 0 نظر / 71 بازدید