دانشگاه مجازی قهرمانان ورزش کشور

 یک نیاز ضروری و اساسی برای جامعه مدال آوران و افتخارآفرینان ایران

مردم ایران این روزها از افتخارات به دست آمده در بازی های آسیایی اینچئون غرق در شادی هستند، فرزندان ایران بارها پرچم مقدس کشورمان را در این مسابقات بزرگ به احتزاز درآوردند؛ قهرمانانی که با دغدغه های فراوان در گوشه ذهنشان دست و پنجه نرم     می کنند و بی شک یکی از این دغدغه ها،موانع و مشکلات مربوط به تحصیلات عالی و دانشگاهی این قشر سخت کوش می باشد.

کسب افتخار برای میهن عزیزمان در مسابقات متعدد بین المللی توسط قهرمانان بدون حضور مستمر در اردوهای طولانی و طاقت فرسا و دوری از شهر و خانواده میسر نخواهد گردید و این در حالی است که این شرایط، قهرمانان و افتخارآفرینان ورزشی را از شرایط عادی تحصیل و حضور در دانشگاه دور می نماید و لازم و ضروری است نگاهی ویژه در خصوص تحصیلات قهرمانان ورزشی صورت پذیرد.

 صرف نظر از اینکه برخی از این قهرمانان دارای تحصیلات عالی و همچنین مواردی از مشکلات این قهرمانان در خصوص تحصیلات عالی به صورت موردی توسط مسئولین مرتفع گردیده است. اما در شرایط فعلی تشکیل و راه انداری دانشگاه مجازی ویژه قهرمانان ورزش کشور می تواند به عنوان یک راهکار پیشنهادی برای رفع یکی از دغدغه های قهرمانان ملی مطرح گردد که بی شک بدون مداخله دو وزارتخانه ورزش و علوم، این امر محقق نمی گردد و قطعاً وجود یک دانشگاه تخصصی ویژه قهرمانان می تواند یکی از روش های مؤثر در افزایش تعداد افتخارات ملی در عرصه ورزش و همچنین ارتقاء کیفیت عملکرد مربیان، داوران و مدیران ورزشی در آینده گردد.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید