فراخوان چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی

محور ها:

مدیریت ورزشی و توسعه نهادهای مرتبط با ورزش

 نقش و ارزش منابع و سرمایه انسانی(مربی، ورزشکار، داور، تماشاگر، مدیر ورزشی، متخصصان پزشکی ورزشی)

مدیریت استعدادیابی

?) نقش و شخصیت مربی در پرورش جوانان ورزشکار

استانداردها و ارزیابی های جسمانی، مهارتی و ذهنی در ورزش برای تندرستی و ورزش قهرمانی

نقش حامیان مالی غیر دولتی در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی  

فضای حقوقی و حمایت های پس از دوران قهرمانی ورزشکاران نخبه   

 نقش حمایت های پزشکی و تغذیه ورزشی در بهبود عملکرد قهرمانان

نقش نهاد های دولتی و غیر دولتی در توسعه ورزش های همگانی و مرتبط با تندرستی

 نقش حضور مدیران، متخصصان و داوران ایرانی در عرصه نهادها و رویدادهای بین المللی

 نوآوری، روشها و ابزارهای روزآمد نمودن مدیریت ورزش همگانی و قهرمانی

بررسی چگونگی و ارائه راهکارهای توسعه و ارتقاء جایگاه ایران در ورزش همگانی و قهرمانی

 

گارگاه های علمی:

کارگاه الف: ویژه مدیران اجرایی

کارگاه ب: ویژه مربیان ومتخصصان ورزشی

 

دبیرخانه کنگره:

مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

به آدرس:

تهران- خیابان آفریقا-خیابان سایه-ساختمان شماره2 وزارت ورزش و جوانان-مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی

تلفن تماس: 300-22662295

 

زمان برگزاری: دهه اول اسفند ماه 1391

مکان برگزاری:استان گلستان- اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

 

چارچوب ارائه چکیده مقالات:

    * عنوان مقاله باید رسا و حتی المقدور کوتاه باشد.
    * پس از عنوان مقاله با یک سطر فاصله ،نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران به همراه رتبه علمی و یا اجرایی و آدرس مختصر و ذکر تلفن و تلفن همراه و آدرس الکترونیکی  لازم است.
    * بخش های مختلف شامل: مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری، مراجع و منابع اصلی
    * در تایپ متن چکیده می بایست از قلم فارسی B nazanin شماره11 و در عنوان و تیترها از قلم Titr استفاده شود.
    * حداکثر حجم چکیده مقاله 300 واژه در نظر گرفته شود.

 

پذیرش مقالات:

چکیده مقالات دریافتی پس از بررسی در کمیته علمی کنگره، در دو سطح قابل ارائه و سخنرانی و یا ارائه پوستر، قابل بهره برداری خواهد بود.

مهلت ارسال فایل و نسخه چاپ شده چکیده مقاله به دبیرخانه: 30 دی ماه 1391

پست الکترونیکی همایش: cssr@msy.gov.ir

/ 0 نظر / 31 بازدید