طرح مجلس برای تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات ورزشی

پیگیری تخلفات ورزشی در شعبه ویژه

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر طرح مجلس برای تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات ورزشی گفت: تشکیل دادسرا در حوزه اختیارات قوه قضاییه است نه مجلس علاوه بر این در حال حاضر پرونده های مربوط به جرائم ورزشی در دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران مورد پیگیری جدی است.

به گزارش جمهوریت میرهادی قره سید رومیانی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر طرح مجلس برای تشکیل دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات ورزشی گفت:تشکیل دادسرا از اختیارات ویژه قوه قضاییه است و مجلس چنین اختیاری ندارد.

 نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در ادامه این مطلب افزود:باید در نظر داشت که مباحث مربوط به راه اندازی و تاسیس یک دادسرا در حوزه و حیطه اختیارات قوه قضاییه و ریاست آن است و طرح چنین مسائلی ممکن است تصمیم مجلس برای دخالت در امور قوای دیگر تفسیر شود.

قره سید رومیانی تصریح کرد: در حال حاضر یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرائم ورزشی در دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران وجود دارد و دادستان تهران در دادسرای مذکور به دقت در حال رسیدگی و پیگیری جرائم ورزشی است و اهتمام ویژه ای به سالم سازی فضای ورزشی دارد.

وی هم چنین افزود: در حال حاضر این دادسرا مکاتبات متعددی با مراجع ذی ربط و امنیتی در این خصوص داشته است تا تخلفات ورزشی را برای رسیدگی به این شعبه ویژه ارائه کنیم که در این راستا در هفته گذشته  برخی مراکز فروش مکمل های غیر مجاز ورزشی و چند مرکز انبار داروهای غیر مجاز ورزشی را توقیف و تخلیه کردند و برخی دست اندرکاران این موضوع در بازداشت موقت بودند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطر نشان کرد : در مورد موضوع کارت های پایان خدمت جعلی ورزشکاران نیز در دادسرا پیگیری های جدی شده است اما متاسفانه مراجع ذی ربط نظارتی پیگیری مناسبی در این خصوص نداشته اند.

/ 0 نظر / 24 بازدید