تصویب کلیات آیین نامه کمیته صیانت از ارزش های اخلاقی و حرفه ای ورزش

ه گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، سید عبدالحمید احمدی در شانزدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور که صبح امروز در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ،با اشاره به بند هشت نظام نامه فرهنگی ورزش کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر مبارزه ساختارمند با ناهنجاری های اخلاقی و فرهنگی ،تخلفات و جرائم ورزشی و تلاش حداکثری برای کاهش دعاوی و اختلافات ورزشکاران ،مدیران و دست اندرکاران حوزه ورزش اظهار داشت: با عنایت به این مهم که برای اجرای هر بند از نظام نامه فرهنگی ورزش کشور بایدبرنامه عملیاتی داشته باشیم ،به منظور اجرای بند هشت این نظام نامه، آیین نامه کمیته صیانت از ارزش های اخلاقی و حرفه ای ورزش کشور تدوین شده است.

معاون فرهنگی،آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: آیین نامه کمیته صیانت از ارزش های اخلاقی و حرفه ای ورزش کشور به منظور تایید برای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ارسال و پس از آن ابلاغ خواهد شد.

/ 0 نظر / 57 بازدید