اولین همایش دبیران کمیسیون ماده پنج سراسر کشور

به گزارش ایرناازپایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان دراین همایش، امیر رضا خادم معاون حقوقی و رییس کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظر های خود در حیطه زوایای آشکار و پنهان این ماده پرداخت.

وی همچنین از برنامه و سامانه نرم افزار ثبت درخواست، صدور و تمدید مجوز بهره برداری اماکن ورزشی، رو نمایی کرد.

دراین جلسه امیرعفراتی، دبیرکمیسیون ماده پنج، اولویت های درنظر گرفته شده برای اختصاص بودجه به باشگاه های کشور را برشمرد و ابراز امیدواری کرد که باشگاه های ورزشی کشور، در آینده ای نزدیک، در معنا و مفهوم واقعی یک باشگاه فعالیت کنند.

بررسی و تبیین دستور العمل ابلاغی، مبنی بر تخلفات مؤسسان و مدیران داخلی باشگاه ها، از دیگر برنامه های اولین همایش دبیران کمیسیون ماده پنج سراسر کشور است، که بعد از ظهر امروز به آن پرداخته خواهد شد.

/ 0 نظر / 29 بازدید