برنامه نود حقوق ورزش را به نمایش میگذارد

 برنامه نود سالهاست که به  بررسی فنی و کارشناسی فوتبال و حاشیه های آن میپردازد و در این مسیر مصادیق  حقوق ورزش از قبیل حقوق تماشاگران، دوشغله های ورزشی، حقوق مربیان و داوران، جرایم و تخلفات ارتکابی  توسط عاملین رشته ورزشی فوتبال را در قالب تصویر، فیلم، تحلیل و بررسی به نمایش گذاشته است.

همچنین با توجه به برنامه های اخیر نود که به بررسی هتک حرمت و ضرب و جرح داور  فوتبال ، حرکات غیر اخلاقی و مرگ دو نوجوان فوتبالیست پرداخت به وضوح اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در حوزه حقوق ورزش در فوتبال را نمایان نمود که یقیناَ حضور کارشناسان حقوق ورزش و بررسی حقوقی موارد فوق الذکر در کنار کارشناسی های ورزشی در فرهنگ سازی و کاهش حوادث و تخلفات و جرایم ورزشی موثر خواهد بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید