ورزش در معنای عرف

 در ماده 59 قانون مجازات اسلامی بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد ولی با توجه به ماده که بیان داشته «‌حوادث ناشـی از عـملیات ورزشـی » به این نتیجه می رسیم که طرفین عملیات ورزشی کسانی جز ورزشکاران نیستند. منظور از ورزش ، ورزش در معنای عرف است .

/ 0 نظر / 11 بازدید