تجاوز از تعداد ورزشکاران

 تعداد بیش از حد متعارف ورزشکاران در یک دوره یا یک کلاس مسئله مهمی می باشد که باید مورد توجه مربیان قرار گیرد در این حالت موضـوع نظارت ومراقبت کم رنگ تر می شود و درصد وقوع حادثه افزایش پیدا می کند ، تعداد ورزشکاران با توجه به رشته ورزشی و مکان ورزشی و تعداد مربیان متفاوت است و مربی می تواند با رعایت استانداردها از وقوع حادثه جلوگیری و یا حداقل درصد آن را کاهش دهد .

 در رشته ورزشی کشتی در یک تشک استاندارد و یک مربی تعداد ورزشکاران می بایست بین 30 الی 40 نفر باشند و هم چنین در رشته ورزشی شنا بر اساس ماده 64 آیین نامه اجرایی فـدراسـیون نـجات غریـق ، در استخری با ابعاد ( 8 × 15 ) و تعداد ( 50 ) شناگر ، (2) منجی ضروری می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید