نگاهی به بیمه ورزشی در سالروز بیمه

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان هرمزگان این هیات  بروشوری درباره بیمه ورزشی منتشر کرد ؛ در این بروشور می‌خوانیم:

بیمه ورزشی چیست؟

 آیا هنگام مراجعه به هیات پزشکی ورزشی جهت دریافت کارت بیمه ورزشی در خصوص تعهدات بیمه از هیات پزشکی ورزشی سوال کرده اید؟آیا در خصوص مراکز طرف قرارداد هیات پزشکی ورزشی اطلاعی دارید؟آیا هنگام آسیب ورزشی در خصوص روند درمان از هیات پزشکی ورزشی مشاوره خواسته اید؟

بارها دیده شده است که ورزشکار مصدوم بدون اطلاع از روند درمان هزینه های گزافی جهت درمان آسیب خود در مراکز خصوصی پرداخت کرده و هنگام مراجعه جهت دریافت هزینه درمان از هیات با مشکل مواجه شده است.مشکل کجاست؟

بیمه ورزشی تعهدی است بین فدراسیون پزشکی ورزشی و ورزشکار که در قبال حق بیمه‌ای که ورزشکار پرداخت می‌کند فدراسیون در زمان آسیب ورزشی طبق مقررات خود غرامت درمان را بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت می‌کند.لذا دریافت این کارت به منزله اطلاع و قبول شرایط مندرج در آئین نامه موجود در هیات پزشکی ورزشی استان و وب سایت فدراسیون پزشکی ورزشی است..

حق عضویت بیمه ورزشی:

دریافت کارت به منزله بیمه بودن فرد در سال مورد نظر است.یعنی از زمان شروع عضویت لغایت 29 اسفند همان سال.سرانه حق عضویت در سال 1390 برای ورزشکاران شهری 50 هزار ریال و برای ورزشکاران روستایی 250 هزار ریال است. (قابل پرداخت به حساب 0102440244002 سیبای بانک ملی بنام فدراسیون پزشکی ورزشی)

نحوه دریافت کارت بیمه ورزشی:

برای دریافت کارت,حق عضویت به همراه عکس و فتوکپی کارت ملی الزامی است ارائه مدارک زیر برای تایید عضویت در گروه روستایی و عشایری الزامی است:1-معرفی نامه رسمی از هیات های روستایی و عشایری2-تاییدیه دهیاری یا شورای اسلامی مبنی بر سکونت در روستا یا ذکر آدرس منزل در روستا جهت مکاتبات.

نکته مهم:بر اساس تاکید فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری دارندگان

کارت های روستایی و عشایری تنها در مسابقات روستایی و عشایری شرکت می کنند و کارت عضویت روستایی و عشایری برای شرکت در مسابقات شهری فاقد اعتبار است. همچنین هزینه های درمانی حادثه ورزشی این گروه از اعضاء تنها در صورت آسیب دیدگی در مسابقه های رشته های روستایی و عشایری قابل تایید و پرداخت است.

شرایط استفاده از خدمات کمیته خدمات درمانی:

در صورت بروز حادثه تکمیل فرم گزارش حادثه ورزشی که در کلیه هیات های ورزشی موجود است و تایید آن توسط مراجع مشخص شده در پشت فرم الزامی است.

فرآیند صدور برگ گزارش حادثه ورزشی:

مسئولان ورزشگاه‌ها,باشگاه‌ها ,اماکن ورزشی,سرپرستان مسابقات و مربیان رشته های مختلف ورزشی موظفند هنگام برگزاری مسابقات,تمرینات ,کلاس های آموزشی و ماموریت های ورزشی از اوراق گزارش حادثه ورزشی در اختیار داشته باشند و طبق دستورالعمل نسبت به صدور و تنظیم آن به شرح زیر اقدام کنند:

1-پس از وقوع هر حادثه ورزشی مندرجات برگ گزارش حادثه ورزشی در 2 برگ توسط مسئول باشگاه ,مربی و یا سرپرست مسابقات به طور دقیق و کامل تکمیل شود.

2-پس از تکمیل مندرجات برگ گزارش حادثه ورزشی توسط کادر پزشکی حاضر در مسابقات و یا پزشک معتمد هیات پزشکی ورزشی مورد تایید قرار گیرد.3-فرم گزارش حادثه تکمیل شده باید حداکثر ظرف مدت 2 هفته از زمان وقوع آسیب ورزشی توسط فرد مصدوم و یا مسئول مربوطه به هیات پزشکی ورزشی استان ارائه شده و حادثه ورزشی دردبیرخانه هیات ثبت شود.

بدیهی است پس از این مدت ، ورزشی بودن این حادثه تایید نخواهد شد.همچنین نوشتن شماره تماس در فرم گزارش حادثه الزامی است تا در صورت ناقص بودن مدارک هیات بتواند با مصدوم تماس داشته باشد. پیامد های ناشی از ننوشتن شماره تماس بعهده ورزشکار مصدوم است.

نکته مهم:فدراسیون پزشکی ورزشی در برابر افرادی که فاصله بین شروع عضویت و بروز حادثه ورزشی آنان کمتر از 72 ساعت باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد .چنانچه در فروردین ماه در مسابقات و در فاصله کمتر از 72 ساعت از زمان عضویت آسیب ورزشی رخ دهد تنها ورزشکارانی که دارای کارت بیمه ورزشی سال قبل بوده و گواهی معتبر شرکت در آن دوره مسابقه را ارائه دهند مشمول تعهدات معادل تعرفه دولتی خواهند بود.افرادی که در حد فاصل 72 ساعت  تا 2 ماه از شروع عضویت دچار حادثه کردند مشمول حداقل تعهدات و کسانی که در زمان بروز آسیب بیش از2 ماه از تاریخ شروع عضویت آنها گذشته باشد مشمول حداکثر تعهدات می شوند.

بدیهی است افرادی که حداقل در دو دوره پیاپی بدون وقفه در فروردین ماه به عضویت کمیته خدمات درمانی در آمده باشند مشمول دریافت حداکثر تعهدات هستند.ورزشکاران جهت دریافت هزینه درمان پس از ثبت فرم گزارش حادثه حداکثر تا 6 ماه بعد (در صورتیکه روند درمان در سال جاری بسشتر از 6 ماه باشد باید روند درمان را به هیات با گواهی پزشک تحت درمان ارائه دهد) ودر صورتی که به سال بعد موکول شود باید حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد نسبت به ارائه مدارک هزینه درمان به هیات پزشکی ورزشی استان اقدام کند.

بدیهی است پس از خرداد ماه هر سال فرم گزارش حادثه و مدارک سال پیشین قابل قبول نخواهد بود.

نکته مهم:در صورتی که ورزشکار نیاز به ادامه درمان داشته باشد و یا درمان آسیبش به سال بعد موکول شود(مشروط بر اینکه فرم گزارش حادثه ورزشی را حداکثر ظرف مدت 2 هفته پس از وقوع حادثه به آن هیات تحویل داده باشد و در دبیر خانه هیات ثبت شده باشد)ملزم است تا با گرفتن کارت عضویت سال جدید در فروردین ماه نسبت به تمدید  عضویت خود اقدام نموده و همچنین نامه پزشک مربوطه را جهت ادامه درمان در فروردین ماه همراه با دریافت کارت بیمه جدید به هیات پزشکی ورزشی جهت بایگانی در اسناد پزشکی تحویل دهد تا امکان انجام درمان در سال جدید را داشته باشد با رعایت موارد قبلی می تواند مدارک هزینه درمان خود را پس از اتمام درمان به هیات پزشکی ورزشی استان تحویل کند.

بدیهی است پرداخت هزینه های درمانی منطبق با تعهدات سال وقوع حادثه محاسبه و پرداخت می‌شود.

مواردی که فاقد پوشش تامین خدمات درمانی( بیمه ورزشی) هستند:

1-   هرگونه آسیب به دلایل غیر ورزشی حتی اگر در محیط ورزشی رخ داده باشد.

2-   حوادث رانندگی

3-   هرنوع از بیماریهای زیر حتی اگر ناشی از عملیات ورزشی باشد. شامل:الف)بیماریهای داخلی مانند بیماریها و مشکلات قلبی , ریوی , گوارشی , کلیوی , خونی و..)بیماری های جراحی غیر مرتبط با آسیب های ورزشی مانند آپاندیسیت,انواع فیستول,آبسه ها,واریکوسل,انواع کیست,فتق کشاله ران غیر مستقیم,تومورها,مشکلات دستگاه اسکلتی عضلانی که علت آنها ورزش نیست.

4-   کلیه داروهای غیر مرتبط با آسیب ورزشی.

5-   کلیه داروهای تولید خارج از کشور به شرط اینکه مشابه داخلی داشته باشد.

6-   انواع پروتزها,بریس ها,کرست ها,اندام مصنوعی,عصا ,عینک و ...

7-اقدامات تشخیصی غیر مرتبط با آسیب ورزشی مانند تست های آسیب شناسی و سیتولوژی

8-هزینه آمبولانس و آژانس برای حمل بیمار

9-مواردی از صورتحساب بیمارستانی شامل هزینه همراه,غذا,خدمات,ساک بهداشتی,شرح حال و..

10-روش های درمانی غیر طب کلاسیک مانند طب سوزنی , حجامت  , هومیوپات.

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه درمان آسیب های ناشی از حوادث ورزشی:

1-فتوکپی کارت عضویت

2-اصل برگ گزارش حادثه ورزشی تکمیل شده و مهر شده توسط پزشک معالج ,هیات ورزشی مربوطه,هیات پزشکی ورزشی

3-اصل ریز هزینه ها و صورتحساب بیمارستانی با مهر و امضاءواحد مالی و یا واحد ترخیص

4-در صورت بستری کپی برابر اصل شده برگ شرح بیمارستانی و شرح عمل جراحی در صورت عمل جراحی.

 5-جهت فیزیوتراپی,س تی اسکن و ام آر آی,آرتروگرافی و ... نسخه درخواست پزشک متخصص ضمیمه شود.

6-جهت هزینه دندانپزشکی ,گرافی دندان میبایست ضمیمه سند گردد.

7-در صورت عدم بستری گزارش پزشک مبنی بر علت آسیب و نوع درمان انجام شده به همراه تکمیل فرم گزارش درمان موجود در هیات پزشکی ورزشی.

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت غرامت نقص عضو:

 1-کپی کارت عضویت

 2-اصل برگ گزارش حادثه ورزشی تکمیل و مهر شده توسط پزشک معالج,هیات ورزشی مربوطه,هیات پزشکی ورزشی

3-کپی مدارک درمانی و بیمارستانی

 4-گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح دقیق ضایعه

5-گواهی پزشکی قانونی مبنی بر نقص عضو دائم و یا ذکر درصد نقص عضو

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت غرامت فوت:

1-کپی کارت عضویت

2-اصل برگ گزارش حادثه تکمیل و مهرشده

3-گواهی پزشکی قانونی از علت فوت یا گزارش کالبد شکافی

4-گواهی حصر وراثت

5-گزارش مراجع انتظامی (تایید فوت در مکان ورزشی)

7-حکم ماموریت در صورت سفر ورزشی

میزان و پرداخت هزینه ها:

پرداخت هزینه درمان به افرادی که مشمول حداقل تعهدات می گردند حداکثر تا 2 برابر تعرفه دولتی و به افرادی که مشمول حداکثر تعهدات می گردند حداکثر تا 5 برابر تعرفه دولتی,چنانچه مصدومی از بیمه‌ای غیر از بیمه ورزشی به عنوان بیمه اصلی استفاده نماید با ارائه گواهی مبنی بر پرداخت هزینه ها توسط بیمه اولیه,بیمه ورزشی به عنوان بیمه مکمل محاسبه شده و مبلغ مازادی که در تعهد بیمه اولیه نباشد تا سقف تعهدات فدراسیون قابل پرداخت است.

سقف پرداخت هزینه درمان

در سال 1390 حداکثر 250 میلیون ریال برای هر ورزشکار بر اساس تعرفه های دولتی قابل پرداخت است.پرداخت غرامت نقص عضو دائم و غرامت فوت در سال 1390:

الف)در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه کمتر از 2 ماه باشد، حداکثر 30 میلیون ریال. ب-در مواردیکه فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه بیشتر از 2 ماه باشد حداکثر 60 میلیون ریال.

در خصوص هزینه ام آر آی ,آزمایش,دارو و وسایل مصرفی جهت افرادی که کپی صورتحساب ارائه نمایند5/12 درصدبرای افرادی که مشمول حداقل تعهدات می گردند 25 درصد و افرادی که مشمول حداکثر تعهدات می گردند 50 درصد تعرفه وزارت بهداشت و درمان ,در خصوص هزینه وسایل ارتوپدی مصرفی جهت عمل جراحی شامل پیچ,پین,پلاک و ... جهت مصدومینی که مشمول حداقل تعهدات می گردند.بر اساس نوع عمل 25 درصد هزینه و حداکثر تا سقف 2 میلیون ریال و جهت مصدومینی که مشمول حداکثر تعهدات میگردند بر اساس نوه عمل 50 درصد هزینه و حداکثر تا سقف 4 میلیون ریال تعلق می‌گیرد.

پرداخت هزینه های درمانی در مورد فیزیوتراپی و دندانپزشکی ,کاردرمانی,تمرین درمانی بر اساس حداقل و حداکثر تعهدات از زمان شروع عضویت است.

منبع: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

/ 0 نظر / 178 بازدید