قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب1393

ماده53 ـ دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1%) از بودجه خود باستثنای فصول(1) و (6) هزینه‌ای وهزینه‌های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه کنند.

تبصره1ـ سی درصد (30%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می‌شود.

تبصره2ـ سی‌درصد(30%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن‌ورزشی در اختیار وزارت ورزش ‌و جوانان قرار می‌گیرد. حداقل سی درصد(30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می‌شود.

ماده69 ـ به دولت اجازه داده می‌شود:

الف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی ذی‌ربط، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها هزینه شود.

ب ـ به‌منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وتصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی ازآن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از ‌مصرف آن و توسعه ورزش به‌خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

/ 0 نظر / 24 بازدید