# قانون_و_ورزش

جایگاه وزیر ورزش و معاونین ایشان مستثنی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید