# وکیل_ورزشی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب1393

ماده53 ـ دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

بخشنامه مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه ای و غیرحرفه ای

شماره: 33094/3658/230 مورخ: 22/06/1382 پیوست:   اداره کل امور مالیاتی استان تهران   بـنا بـه اختـیار حـاصل از مـفاد ماده 219 قانـون مـالـیاتهـای مـستقیـم، وظـیفـه رسیـدگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید

نمونه رای دیوان عدالت اداری (دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری)

دعوای ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری رد شد هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 60 بازدید