عدم آشنایی با ضوابط و اصول حقوق ورزشی باز هم گریبان ورزش کشور را گرفت

خبر محرومیت و جریمه باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی با کمال تاسف اولین موضوع نیست و متاسفانه آخرین موضوع هم نخواهد بود

 بعداز شکایت بازیکنان خارجی
حالا نوبت به باشگاه های خارجی رسید

چرا نبایستی از ظرفیت های موجود حقوق ورزشی کشور جهت پیشگیری و یا حداقل کاهش دعاوی و میزان جرایم و محرومیت ها استفاده شود

انتظار می رود نگاه مدیران ورزشی و ورزشکاران به علم کاربردی حقوق ورزش تغییر نماید که بی شک موثر در کاهش آرای انظباطی و آرای بین المللی و احقاق حق آنان خواهد بود

اخبار خوش در مورد زیرساخت های حقوق ورزش کشور سالهاست در دل خبر جا خوش کردند و پا به میدان نگذاشته اند و تنها به صرف انتشار این اخبار مشکلی حل نخواهد شد
از جمله این اخبار:
تشکیل مرکز حکمیت و داوری ورزش ایران،  تشکیل دادسرای ورزش، تشکیل فدراسیون حقوق ورزشی و ...( البته ناگفته نماند که دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران به برخی از  موضوعات ورزشی رسیدگی می نماید همچنین تشکیل دادسرای ویژه ورزش در مشهد قابل تقدیر و تحسین است)

جای خالی حقوق ورزش در ورزش کشور با تعدادی انگشت شمار وکیل ورزشی، فعال و پژوهشگر پر نمی گردد انتظار می رود حداقل از ظرفیت های این متخصصین نهایت بهره را برد

احمد محمدولی

کانون حقوق ورزش

 

/ 0 نظر / 58 بازدید